Seznamte se se službami, které pro Vás umíme zrealizovat.

Nabízíme mnoho služeb a produktů pro farmaceutický průmysl. Specializujeme se na vývoj softwaru, tvorbu a práci s databázemi, aplikacemi, umíme zpracovat data, analyzovat je a statisticky vyhodnotit. Kromě těchto služeb vyvíjíme a realizujeme také individuální řešení podle požadavků klienta.

Vývoj aplikací

CRM systémy, aplikace pro management transferových objednávek, vzdělávacích aktivit či evidenci nepeněžních plnění.

Chci se dozvědět víc

Zpracování dat

Zpracování prodejních hlášení, ad hoc reporty, monitoring skladových zásob a datové analýzy.

Chci se dozvědět víc

Marketingové produkty

Průzkumy trhu, direct mailing a produkty pro kontinuální vzdělávání na webu.

Chci se dozvědět víc

Služby call centra

Telemarketing a služby telefonických obchodních zástupců s vlastní databází lékařů a zdravotnických zařízení.

Chci se dozvědět víc

Tvoříme aplikace.

Vyvíjíme aplikace pro efektivní práci ve farmaceutickém segmentu. Máme řešení pro platformy Windows, OS X, iOS a Android. Seznamte se s našimi již existujícími řešeními pro field force a marketing!

Zjisti víc

Vyvíjíme CRM systémy, aplikace pro management transferových objednávek, vzdělávacích aktivit či evidenci nepeněžních plnění.

Zabýváme se vývojem off-line a online aplikací. Klienti profitují z našich dlouholetých zkušeností nejen při vývoji ale i při používání a správě takovýchto projektů.

Transferové objednávky

Aplikace slouží k realizování transferové objednávky přímo v lékárně a její zaslání jednomu ze zvolených distributorů. Stav objednávky je možno sledovat přímo v aplikaci. Uživatel má možnost sledovat stavy skladů jako i dostupnost vybraného zboží u distributorů. Aplikace umožňuje nastavení vlastních kampaní, evidenci podmínek pro různé řetězce, lékárny, jako i mnoho dalších funkcí.

Dostupné pro platformy:

CRM Tanzanit

CRM (Customer Relationship Management) je postavený na nejnovějších technologiích a umožňuje flexibilní integraci údajů. Je možné ho přizpůsobit konkrétním požadavkům klienta. Jako jeden z mála CRM systémů je připojený na validační centrum – operátory call centra. Takto je databáze lékařů a institucí pravidelně aktualizována a telefonicky prověřována.

Dostupné pro platformy:

Chcete se dozvědět víc?

Kontaktujte nás

Rozhodující jsou kvalitní data.

Než se správně rozhodnete, potřebujete nasbírat fakta, mít po ruce ty správné analýzy, adekvátní data. Už víc než 25 klientů se rozhoduje na základě našich datových analýz.

Zjisti víc

Poskytujeme zpracování prodejních hlášení, ad hoc reporty, monitoring skladových zásob a datové analýzy.

Zpracováváme data, která naši klienti používají při svojí každodenní práci a pomáhají jim při rozhodování, analýzách, nastavování prodejních strategií a rozvoji svého byznysu.

e-pharmacies

Prodejní hlášení zpracováváme v týdenních nebo měsíčních cyklech podle požadavků klienta. Prodejní hlášení jsou zpracovaná a odeslaná klientovi v konsolidované formě do 48 hodin od doručení posledního prodejního hlášení.

Ad hoc reporty a datové analýzy

Individuální reporty podle požadavků klienta vytvářené z IMS údajů, SAPu nebo jiných externích zdrojů, včetně možnosti automatizovaného zpracování („na jeden klik“).

Monitoring skladových zásob

Pravidelné zpracování skladových hlášení v týdenním nebo měsíčním cyklu ve formě přehledných reportů. Možnost nastavení a sledování hraničních stavů zásob.

Chcete se dozvědět víc?

Kontaktujte nás

Marketingová komunikace.

Kontaktujte své klienty aktivně a pravidelně různými komunikačními kanály a také jejich kombinací. Pomůžeme Vám zvolit ten nejvhodnější a zároveň nejefektivnější způsob komunikace, který potřebujete.

Zjisti víc

Realizujeme průzkumy trhu, nabízíme direct mailing a produkty pro kontinuální vzdělávání na webu.

Služby a produkty na podporu prodeje řešíme v konceptu vícekanálové komunikace s koncovým klientem a použitím nejmodernějších informačních technologií. Používáme tyto nástroje, případně jejich kombinace.

Průzkum trhu

Poskytujeme komplexní nabídku služeb marketingového výzkumu od návrhu projektu, ve kterém zohledňujeme potřeby klienta až po samotnou realizaci průzkumu. Klademe důraz na kvalitní sběr dat, přesné statistické vyhodnocení, srozumitelnou interpretaci výsledků, doporučení a marketingové konzultace pro komplexní řešení projektu klienta.

Direct mailing

Oslovení vybrané cílové skupiny pomocí adresných listovních zásilek. K oslovení používáme vlastní databázi lékařů a zdravotnických pracovníků. Zabezpečujeme také zabalení i podání zásilky na poště. Naše databáze je denně validovaná od roku 2008. Díky kvalitní databázi máme vysokou úspěšnost doručení zásilek. Návratnost zásilek je max. do 2%.

Chcete se dozvědět víc?

Kontaktujte nás

Marketing a prodej přes telefon.

Komunikujte s existujícím nebo potenciálním klientem telefonicky. V krátkém čase získate informace o potřebách trhu, prodáte Váš produkt a získáte zpětnou vazbu z prostředí farmaceutického segmentu.

Zjisti víc

Zabezpečujeme telemarketing a služby telefonických obchodních zástupců s vlastní databází lékařů a zdravotnických zařízení.

Naše call centrum je připravené komunikovat Vámi zadané zprávy vybrané skupině zdravotnických pracovníků. Dlouholetá praxe a zkušenosti operátorů v oblasti farmaceutického sektoru zaručují kvalitu i kompletnost odevzdání zprávy resp. získání informací.

Telemarketing

Odevzdání marketingové zprávy podle předem dohodnutého „skriptu“. Důležitá zpráva je doručená vybrané skupině specialistů rychle a kvalitně. Součástí služby je i výběr cílové skupiny specialistů z naší validované databáze.

Telefonický reprezentant

Oslovení netargetovaných lékáren, které reprezentanti už nenavštěvují anebo navštěvují méně často. Operátor realizuje prodej dohodnutých produktů a kromě toho je výstupem i zpětná vazba, kterou je možné použít na přípravu marketingových strategií do budoucna.

Databáze lékařů a zdravotnických zařízení

Vlastníme kvalitní databázi lékařů a zdravotnických pracovníků na Slovensku i v České republice. Databáze je pravidelně aktualizovaná operátory call centra. Tuto kvalitní databázi Vám nabízíme i v našich dalších službách, produktech a aplikacích. S našimi operátory můžete realizovat nejen telefonický prodej, rychlé odevzdání zprávy vybraným specialistům, ale i průzkum trhu na telefonu anebo tzv. „recall test“.

Chcete se dozvědět víc?

Kontaktujte nás

Pracujeme s daty a rozumíme jim.

Jsme dynamicky rostoucí společnost, která je na trhu už od roku 2008. Vyvíjíme aplikace a poskytujeme služby používané především ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví na Slovensku a v České republice. Máme dlouholeté zkušenosti s prací s daty, vývojem aplikací, softwaru a marketingových služeb. Naší ambicí je poskytovat služby klientům, kteří hledají nové a inovativní řešení vedoucí k zefektivňování práce a zvyšování výnosů. Nové příležitosti na trhu jsou pro nás výzvou. Díky našim znalostem, zkušenostem a proaktivnímu přístupu se snažíme o neustálý vývoj a inovaci našich služeb a aplikací, které používáte v každodenním životě. Naši klienti a jejich spokojenost s našimi službami a produkty je pro nás důležitá.

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo se chcete dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

KaratNet s.r.o.

Kontaktní adresa: Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5

Fakturační adresa: Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5

IČO: 01718321, DIČ: CZ01718321, datová schránka: upk5xs

Ochrana osobních údajů

Společnost Karatnet s.r.o., Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5, IČ: 01718321 (dále jen „Karatnet“), jako provozovatel, zpracovává osobní údaje v rozsahu: titul, jméno a příjmení, adresa pracovišť/-ě, případně doručovací adresa/-y, telefonní číslo/-a, e-mailová adresa/-y, specializace, funkce na pracovišti za účelem vedení lékaře v evidenci lékařů a zdravotnických pracovníků a za účelem poskytování těchto údajů farmaceutickým společnostem.

Společnost Karatnet postupuje při zacházení s osobními údaji daných osob v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a následujících zvláštních podmínek. Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, finančnímu úřadu apod.) Provozovatel Karatnet získal osobní údaje dotyčných osob z veřejných zdrojů, kde byly zákonně zveřejněny a zpracovává na základě § 10 odst. 3 písm. E) zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje daných osob nebudou zveřejňovány a ani nedojde k přenosu do třetích zemí. Dotyčná osoba má podle § 28 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováním osobních údajů v případech podle §10 odst. 3 písm. E) cit. Zákona vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejich práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeného; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotyčné osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

Seznam farmaceutických společností

 • Abbott Laboratories, s.r.o.
 • Abbvie s.r.o.
 • Actelion Pharmaceuticals CZ s.r.o.
 • Adamed Czech Republic s.r.o.
 • Alexion Pharma Czech s.r.o.,
 • ALK Slovakia s.r.o. – odštěpný závod
 • Amgen s.r.o.
 • Amomed Pharma GmbH
 • Angelini Pharma Česká Republika s.r.o.
 • Astellas Pharma s.r.o.
 • AstraZeneca Czech Republic s. r. o.
 • BAYER s.r.o.
 • BB Pharma, a. s.
 • Belupo léky a kosmetika s.r.o.
 • Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
 • BGP Products Czech Republic s.r.o.
 • Biogen PRAHA s.r.o.
 • Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
 • Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
 • Celgene s.r.o.
 • Desitin Pharma spol. s r.o.
 • Egis Praha, spol. s r.o.
 • Eisai GesmbH-organizační složka
 • ELI LILLY ČR, s.r.o.
 • Ewopharma, spol. s r. o.
 • FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.
 • G. L. Pharma Czechia s. r. o.
 • Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
 • GENERICON s.r.o.
 • Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.
 • GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol. s r.o.
 • Apotex (ČR), spol. s r. o.
 • GlaxoSmithKline s.r.o.
 • HARTMANN - RICO a.s
 • HIKMA PHARMACEUTICALS LTD. CO.,
 • ICHM Czech, spol. s r.o.
 • Indivior Česko s.r.o.
 • Interchemia Praha S.r.o.
 • IPSEN PHARMA, organizační složka
 • Janssen-Cilag s.r.o.
 • KRKA ČR, s.r.o.
 • KRKA Slovensko, s.r.o.
 • LEO Pharma s.r.o.
 • Lundbeck Czech Republic s.r.o.
 • MEDA PHARMA s.r.o.
 • MEDOPHARM, s.r.o.
 • Merck Sharp & Dohme s.r.o.,
 • Merck spol. s r.o.
 • Mundipharma GesmbH. Austria, organizační složka ČR
 • Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
 • Novartis s.r.o.
 • Novo Nordisk s.r.o.
 • Omega Pharma a.s.
 • Pfizer PFE s.r.o.
 • Pfizer, spol. s.r.o.
 • Pierre Fabre Medicament s.r.o.
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • ROCHE s.r.o.
 • Sandoz S.r.o.
 • Sanofi-Aventis s.r.o.
 • Santen OY, odstepny zavod
 • SERVIER s.r.o.
 • SHIRE CZECH s r.o.
 • STADA PHARMA CZ s.r.o.
 • Stallergenes CZ, s.r.o
 • Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
 • Teva Czech Industries s.r.o.
 • UCB s.r.o.
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
 • VALOSUN a.s.
 • WALMARK, a.s.
 • Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., organizační složka
 • Zentiva Group a.s.
 • Zentiva k.s.
 • Zoetis Česká republika, s.r.o.
 • Johnson & Johnson, s.r.o.